Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Ing. Vladimír Juroško
IČO: 50115481
Miesto podnikania: 02201 Čadca, Drahošanka 3348

Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 520-27002

Webstránkahttps://wpnavod.sk/.

Kontaktná osoba

Ing. Vladimír Juroško
Email: vladimir.jurosko@gmail.com

Zásady ochrany osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Vyplnením objednávky,  ako aj zadaním emailovej adresy pre stiahnutie ukážky e-booku zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií, článkov na tému WordPress a ďalších vzdelávacích programov, ako aj o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.